"untuk menunjukkan arah aliran"

Contoh

Anda boleh melihat beberapa contoh di Aliran Google dan Video Arah Aliran YouTube.