"mengekalkan"

Contoh

Sebagai contoh, kami berterusan memantau sistem kami untuk memastikan sistem kami berfungsi seperti yang sepatutnya dan untuk mengesan serta membetulkan ralat. Apabila ciri tertentu menjadi tidak tersedia atau ranap, kami juga menyemak maklumat log yang dibuat sebelum acara tersebut. Ini membenarkan kami untuk menganalisis masalah dan dengan segera menjadikan ciri itu tersedia semula.