"pengecam peranti"

Contoh

Pengecam peranti membenarkan Google mengetahui peranti unik yang anda gunakan untuk mengakses perkhidmatan kami, yang boleh digunakan untuk menyesuaikan perkhidmatan kami dengan peranti anda atau menganalisis sebarang isu peranti yang berkaitan dengan perkhidmatan kami. Anda mungkin dapat melihat peranti Android yang anda gunakan di sini: www.google.com/android/devicemanager.