"kad kredit"

Contoh

Walaupun pada masa ini kami tidak meminta kad kredit semasa mendaftar, pengesahan umur anda melalui transaksi kad kredit yang kecil merupakan salah satu cara untuk mengesahkan bahawa anda memenuhi syarat umur kami sekiranya akaun anda dilumpuhkan selepas anda memasukkan tarikh lahir yang menunjukkan anda tidak cukup umur untuk mempunyai Akaun Google. Ketahui lebih lanjut.